ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซส คอนโทรล เก้า ซีซีทีวี

เบอร์โทร 02-594-7052  /  061-983-4455

หน้าแรก

บทความที่น่าสนใจ

ระบบ Time Attendance

บริการติดตั้งและจัดจำหน่าย เครื่องลงเวลาทำงาน  เช่น  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนใบหน้า , เครื่องทาบบัตร  โดยมีโปรแกรมจัดการเวลา(TIME  ATTENDANCE) คำนวณเวลา ขาด ลา มาสาย OT  โดยสามารถส่งออกข้อมูลเป็น EXCEL , TEXT FILE  ฯลฯ โดยสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมเงินเดือนได้ทุกชนิดโดยลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการ ให้เจ้าหน้าที่ Supportดำเนินการตั้งค่าโปรแกรมในวันติดตั้งเพื่อสะดวกต่อการใช้งานจริง  โดยทาง หจก. มีเจ้าหน้าที่ Support คอยช่วยเหลือแก้ปัญหาในการใช้งานทั้งตัวเครื่องและโปรแกรม ตลอดระยะเวลาทำการ 

จุดเด่นของระบบ Time Attendance system

- รองรับการคำนวณเวลาการทำงาน เช่น การมาสาย ลา หรือการขาดงาน เป็นต้น

- สามารถใช้ควบคู่ไปกับเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องสแกนใบหน้า , เครื่องทาบบัตร ได้

- ออกรายงานต่างๆ เช่น Time Sheet, Report, OT, เป็นต้น

- สามารถทำการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามต้องการ

-  มีระบบประมวลผลเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ

- ระบบช่วยให้การพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้เป็นเรื่องง่าย

- มีตัวช่วยกรองและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกเวลาที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว

 - สามารถกำหนดเงื่อนไขการให้ OT และการหักเงินมาสายได้อย่างละเอียด

- มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการออกงานดึก เช่น  การทำงานข้ามเที่ยงคืน

- ทำงานคู่กับระบบ Payroll เป็นอย่างดี

- สามารถตรวจสอบจำนวนพนักงาน เวลาเข้า-ออกงานในแต่ละ บุคคล หรือ แผนกย่อยได้อย่างละเอียด

- ดูรายงานได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วง วัน , เวลา เป็นรายบุคคล หรือ รายแผนก 

อ่านเพิ่มเติม: ระบบ Time Attendance

ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ ( Access Control

ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุม เข้า-ออก ที่ทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำ ในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกันหรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม Access Control จะใช้อุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric door lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะใช้งานร่วมกับ ปุ่มกด,เครื่องทาบบัตร,เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ระบบคุมประตู หรือ ระบบคุมการ เข้า-ออกทางประตูต่างๆ จะเป็นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องมีรหัส,ใบหน้า,ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้นในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint Identification Technology) ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้แม่นยำ โดยประมาณว่าลายนิ้วมือ (Fingerprint) ของคนจำนวน 600 ล้านคน อาจมีโอกาสที่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint) จะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่น เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน หรือ การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น ข้อดีของการติดตั้งงานระบบ Access Control โดยใช้เครื่อง แสกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องทาบบัตร - ให้ความสะดวกรวดเร็วในการ เข้า-ออก ประตู - สามารถกำหนดสิทธิเข้าออกประตูได้ผ่าน Software โดยการระบุช่วงเวลา (Time Zone) - มีระบบเก็บลายนิ้วมือที่ส่วนกลางสามารถทำการส่งข้อมูลไปตามเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใน Network ได้ - มีระบบแจ้งเตือน เมื่อประตูมีการเปิดประตูค้าง - มีโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบ LAN

อ่านเพิ่มเติม: ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ ( Access Control

สินค้าทั้งหมด

ZK Teco - Multibio 800

12,900 THB ต่อหน่วย

HIP - C100 Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - Thai 01

5,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - U260-C

7,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMIF65S(700)

9,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMG260

2,500 THB ต่อหน่วย