ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซส คอนโทรล เก้า ซีซีทีวี

เบอร์โทร 02-594-7052  /  061-983-4455

ZK Teco - Multibio 800

12,900 THB ต่อหน่วย

HIP - C100 Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - Thai 01

5,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - U260-C

7,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMIF65S(700)

9,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMG260

2,500 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - Thai 02

7,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SilkFP-100TA

8,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMIF65S (1500)

11,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR721H Access Control

2,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SilkFP-100TA+RFID

9,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMIF63S

13,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CI100S Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - U260-C + RFID

8,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-721U

1,500 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - F21 Access Control

13,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-725H Access Control

4,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-721U-C

3,500 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - MultiBio700

14,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - U300-C

7,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - UA300

8,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CI809U

8,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SCR100

5,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - F6 Access Control

5,900 THB ต่อหน่วย

Converter - Soyal - AR321CM

2,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - I-Clock580 Access Control

12,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SC503 Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - MA300 Access Control

8,900 THB ต่อหน่วย